Czas trwania zrzutu

Współczynnikowi temu odpowiada określone natężenie deszczu dającego zrzut przez przelew. Można je wyprowadzić z porównania 2 równań Qdo = qo tp lfJ F = nrp Q:ić W równaniach tych wszystkie wartości dla rozpatrywanego punktu na sieci są znane, z wyjątkiem tylko natężenia deszczu dającego spływ wód deszczowych Qdo przy napełnieniu kolektora do wysokości krawędzi przelewowej Wszystkie deszcze o natężeniach większych niż qo dają spływy powyżej krawędzi przelewowej. Czas trwania zrzutu przez przelew można wyznaczyć z wykresu charakteryzującego wzrost przepływów przez kolektor w punkcie zainstalowania przelewu burzowego. Z wykresu tego można określić również objętość zrzuconych wód burzowych. [hasła pokrewne: zbrojenie rozproszone cena, kauczuk butylowy, kauczuk butylowy dekoracyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy rynny ciągnione zbrojenie rozproszone cena