Do burzowca powinno wplynac wód deszczowych i scieków

Odpływ poniżej przelewu wynosi co najmniej Qk = Qść + Qdo = Qść + nrp Qść = Qść (1 + nrp) Do burzowca powinno wpłynąć wód deszczowych i ścieków Qb = Qd + Qść-(l + nrp) Qść = Qd-nrp Qść Przy liczeniu przepływów wód deszczowych w sieci ogólnospławnej z burzowcami traktuje się przelewy burzowe jako początki kolektorów i sieć poniżej przelewu jako oddzielny układ obliczeniowy. Do obliczonych przy tym założeniu ilości wód deszczowych trzeba jednak doliczyć spływy ścieków rozcieńczonych z układów poprzedzających. Początek działania danego przelewu burzowego wyznacza przyjęty współczynnik początkowego rozcieńczenia. [więcej w: Skoki tandemowe, benfotiamina, Paletyzatory ]

Powiązane tematy z artykułem: benfotiamina Paletyzatory Skoki tandemowe