Jako mineraly akcesoryczne wystepuja: kwarc, gira nit , skalenie, epidot i inne

Składają się z krystalicznego węglanu wapnia (kalcytu), tworząc marmur kalcytowy. W przypadku występowania krystalicznego dolomitu, powstaje marmur dolomitowy. Jako minerały akcesoryczne występują: kwarc, gira nit , skalenie, epidot i inne. Powstają z wapieni z:bitych przez przekrystalizowanie. Ekilogity składają się z omfacytu (jasnozielonego augitu) lub smaragdytu (zielonego amfibolu) i czerwonego granatu. Występują przeważnie jako skały nieuwarstwione. Serpentynity są to skały zbite, szarozielone, żółte, brunatno- czerwone, zielonoczarne, czasami plamiste. Składają się z bardzo drobnych włókien lub łusek serpentynu. [patrz też: cennik budowlany fundamenty, olx sochaczew, wizualizator elewacji ]

Powiązane tematy z artykułem: cennik budowlany fundamenty olx sochaczew wizualizator elewacji