Kazdy reaktor izolowany jest warstwa korka O grubosci okolo 20 cm

Każdy reaktor izolowany jest warstwą korka O grubości około 20 cm. Katalizator, składający się z roztworu bezwodnego chlorku glinowego w chlorku metylu, doprowadzany jest do reaktora w temperaturze – 60 oC za pomocą osobnej dyszy. Natychmiast po zmieszaniu się roztworu katalizatora z monomerami następuje gwałtowna reakcja egzotermiczna, w wyniku której tworzy się momentalnie kauczuk butylowy. Mieszaninę monomerów oraz chlorku metylu przed wprowadzeniem do reaktora chłodzi się do temperatury około -840C. W reaktorze mieszanina ta ulega dalszemu ochłodzeniu do temperatury od -95 do -1000C; chłodnicę etylenową utrzymuje się w temperaturze od -98°C do -104°C. Odzyskiwanie nieprzereagowanych monomerów. Mieszanina reakcyjna, składająca się z polimeru, chlorku metylu i nieprzereagowanego monomeru, odpływa z górnej części reaktora przechodząc przez krótką rurę o średnicy 3 (7,62 cm) do wąskiego przewodu o długości 152 cm, który prowadzi do zbiornika o pojemności 180 m3, gdzie następuje oddzielenie polimeru od nieprzereagowanego monomeru oraz chlorku metylu. Strumień mieszaniny reakcyjnej miesza się w rurze wejściowej z gorącą wodą lub parą, przy czym nieprzereagowane monomery oraz chlorek metylu ulatniają się, a polimer wraz z wodą o temperaturze około 65 C pozostają w zbiorniku. Mieszaninę par przepuszcza się przez kondensator celem usunięcia wilgoci, a następnie spręża się, chłodzi i poddaje destylacji w celu oddzielenia izobutylenu i chlorku metylu. Izobutylen, którego duże ilości nie ulegają polimeryzacji, zawracany jest do procesu, zaś izopren, który pozostaje w mieszaninie reakcyjnej tylko w niewielkich ilościach, odrzuca się. Do wody znajdującej się w zbiorniku, w którym następuje oddzielenie polimeru od nieprzereagowanych monomerów oraz od chlorku metylu, dodaje się stearynianu cynkowego (2% na wagę polimeru) oraz fenylo-Bvnaftyloaminę. [patrz też: cennik budowlany fundamenty , bloczki keramzytobetonowe , vitopend 100 instrukcja ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki keramzytobetonowe cennik budowlany fundamenty vitopend 100 instrukcja