maksymalne przeplywy deszczowe

Licząc przekroje kanałów ogólnospławnych na maksymalne przepływy deszczowe i całkowite napełnienie, otrzymuje się przy powyższych stosunkach przepływów napełnienie ściekami bardzo małe – w granicach zaledwie kilku lub kilkunastu centymetrów, a prędkości – poniżej prędkości samooczyszczania, pomimo że prędkości przy przepływach deszczowych są stosunkowo duże Z opisu warunków hydraulicznych sieci wynika wyraźny wniosek, że w czasie eksploatacji kanałów należy się liczyć ż koniecznością ich płukania lub mechanicznego oczyszczania. A to ma istotny wpływ na wybór kształtu przekroju kanałów oraz na budowę na sieci specjalnych urządzeń i obiektów, ułatwiających eksploatację. (Do nich należą: płuczki kanałowe, zamknięcia kanałowe różnego typu służące do spiętrzania ścieków, komory i studnie rozgałęzieniowe, boczne wejścia itp. ). [więcej w: bloczki keramzytobetonowe, jula łódź godziny otwarcia, zniesienie służebności ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki keramzytobetonowe jula łódź godziny otwarcia zniesienie służebności