MATERIALY DO SPORZADZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI NIEKTÓRYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

MATERIAŁY DO SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI NIEKTÓRYCH ROBÓT BUDOWLANYCH . 6. 1. MATERIAŁY DO SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI ROBÓT ZIEMNYCH Projektowanie technologii i organizacji robót ziemnych powinno w zasadzie obejmować następujące punkty (przy czym ich opracowanie najlepiej jest wykonać w podanej niżej kolejności): a. Charakterystyka techniczna budowli ziemnej i warunki jej realizacji. Rysunki robocze wykonywanej budowli ziemnej. b. Obliczenie ilości robót ziemnych oraz ustalenie rozdziału mas ziemnych. Bilans mas ziemnych . c. Ogólna koncepcja wykonania robót. Wybór zasadniczej metody robót. d. Wybór rodzaju i określenie wielkości podstawowych maszyn do odspajania gruntu i środków transportowych do przewozu urobku, do zagęszczania gruntu itp. e. Szczegółowe metody wykonania robót przygotowawczych, zasadniczych oraz pomocniczych obejmują: – podział obiektu na działki, – szczegółowy opis metod wykonania posz czególnych robót, z podaniem schematów ruchu maszyn odspajających i transportowych, – schematy organizacji stanowisk roboczych (koparki, zgarniarki itd. ). f. Szczegółowy harmonogram wykonania robót ziemnych. g. Plan zagospodarowania terenu robót ziemnych. h. Zestawienie zasadniczych środków dla realizacji przewidzianych projektem robót ziemnych. i. [patrz też: cennik budowlany fundamenty, plandeki kraków, olx kołobrzeg ]

Powiązane tematy z artykułem: cennik budowlany fundamenty olx kołobrzeg plandeki kraków