OGÓLNE ZASADY SPORZADZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY

OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY. Przy sporządzaniu projektów technologii i organizacji budowy należy w możliwie największym stopniu opierać się na postępowej technologii i racjonalnej organizacji, konfrontując każdorazowo zakres tych czynników z potencjałem budowy (przedsiębiorstwa) oraz z warunkami, w jakich projektowane obiekty będą wznoszone. Spośród ogólnych zasad opracowywania projektów technologii i organizacji budowy wymienia się poniżej niektóre podstawowe: – dotrzymywanie ustalonych terminów wykonania budowy i kolejne oddawanie do eksploatacji zespołów obiektów w oparciu o kompleksy rozruchowe (budownictwo przemysłowe) lub użytkowe (budownictwo mieszkaniowe), – wykonywanie robót na wielkich placach budowy według następującej kolejności: a) roboty przygotowania terenu budowy (plantowanie, osuszanie, wykonywanie dróg stałych lub podbudowy pod te drogi), b) roboty instalacyjne zewnętrzne, c) właściw e roboty budowlano-montażowe, d) roboty instalacyjne wewnętrzne, e) roboty zagospodarowania terenu niezabudowanego (oświetlenie, zieleń itp. ), – koncentracja środków budowy na grupach obiektów (kompleksy rozruchowe lub użytkowe), – uprzemysłowienie budowy (w określonych warunkach i we właściwym stopniu), – stosowanie w możliwie największym zakresie metody pracy równomiernej (rytmicznej), – stosowanie mechanizacji kompleksowej, zwłaszcza w robotach masowych (ziemne, betonowe, montażowe itp. ). [podobne: vitopend 100 instrukcja obsługi, olx sochaczew, bloczki keramzytobetonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki keramzytobetonowe olx sochaczew vitopend 100 instrukcja obsługi