Opis metody otrzymywania tych nowych polimerów

Produkowany kauczuk butylowy jest węglowodorem posiadającym zaledwie 5010 nienasycenia kauczuku naturalnego, a jego ciężar cząsteczkowy waha się w granicach od 40000 do 80000. Jest to miękki, biały materiał, łatwo rozciągliwy, nie posiadający ani zapachu, ani smaku, o bardzo małej gęstości, wynoszącej 0,91. Dotychczas ukazało się szereg polimerów tego typu, których stopień nienasycenia wynosi od 1 do 5010 nienasycenia kauczuku naturalnego. GR-I zawiera 2010 izoprenu. Opis metody otrzymywania tych nowych polimerów znajduje się w literaturze patentowej . Polega on na reakcji Frfedla-Craftsa w temperaturze poniżej OOC mieszaniny składającej się z izoolefiny (np. izobutylenu) oraz węglowodoru posiadającego wiązanie sprzężone lub na zmianę wiązania pojedyncze i podwójne oraz posiadającego przynajmniej jedno wiązanie olefinowe (jak np. butadien, izopren lub styren). Pożądane jest, aby drugi składnik był rozpuszczalny w składniku pierwszym, jednak reakcja zachodzi również i wtedy, gdy oba składniki rozpuści się w nasyconym rozpuszczalniku chlorowanym (np. w czterochlorku węgla). [podobne: olx sochaczew , ranking producentów okien , olx nysa ]

Powiązane tematy z artykułem: olx nysa olx sochaczew ranking producentów okien