Otrzymane produkty posiadaja wlasnosci kauczuku

Otrzymane produkty posiadają własności kauczuku; można je wulkanizować siarką przy zastosowaniu niektórych substancji pomocniczych, jak np. dwutiokarbaminianu cynku lub dwusiarczku czterometylotiuramu. syconym. Początkowo metoda produkcji kauczuku butylowego polegała na ochładzaniu surowców do temperatury wynoszącej około – 100uC w wyniku czego przy użyciu katalizatora uzyskiwano 20% konwersji. Obecne ulepszenia podwyższają trzykrotnie wydajność procesu. Ciekawe jest, że w roku 1938 została opisana kopolimeryzacja izobutylenu z butadienem w obecności nadtlenku sodowego, której produktem był materiał o własnościach kauczuku, dający się wulkanizować. Produkcja kauczuku butylowego. Kauczuk butylowy otrzymuje się na drodze bardzo szybkiej polimeryzacji, która trwa zaledwie kilka sekund. Jedna z fabryk kauczuku butylowego posiada osiem dużych jednostek produkcyjnych, dających 130 do 150 ton kauczuku dziennie. Koszty budowy takiej fabryki wynoszą około 25 milionów dolarów. Metoda szybkiej polimeryzacji. Kauczuk butylowy jest kopolimerem izobutylenu z 2 procentami izoprenu, który nadaje polimerowi dostateczny stopień nienasycenia, pozwalający na prowadzenie wulkanizacji. [hasła pokrewne: minerały akcesoryczne , rynny ciągnione , deski na ogrzewanie podłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: deski na ogrzewanie podłogowe minerały akcesoryczne rynny ciągnione