Po usunieciu nieszczelnosci przewód poddaje sie powtórnej próbie wodnej

Po usunięciu nieszczelności przewód poddaje się powtórnej próbie wodnej, O wynikach próby wodnej sporządza się protokół z zaznaczeniem: a) daty i czasu trwania próby; b) nazwy miejsca układania rurociągu; c) rodzaju rurociągu (rury ssawne, tłoczne, rozprowadzające) dokładnego określenia położenia badanego odcinka rurociągu; d) długości badanego odcinka oraz średnicy rur; e) liczby kielichów w odcinku z wyszczególnieniem armatury; f) najwyższego stosowanego ciśnienia; g) zapisów wskazań manometru; 11) ilości dodatkowo wtłoczonej wody; i) okoliczności, które mogą mieć wpływ na wynik próby; j) orzeczenia komisji odbiorczej. Rurociąg może być zasypany tylko na podstawie orzeczenia komisji stwierdzającego, że wytrzymał on zadowalająco próbę wodną. [patrz też: olx stalowa wola, cennik budowlany fundamenty, rynny ciągnione ]

Powiązane tematy z artykułem: cennik budowlany fundamenty olx stalowa wola rynny ciągnione