Stosowanie lupków do celów drogowych

Stosowanie łupków do celów drogowych jest wskazane ze względu na łatwe rozpadanie się. Fility są to sikały metamorficzne uwarstwione, cienkopłytowe, zielonawe, czerwonawe lub ciemnoszare. Części składowe są bardzo drobne, niedostrzegalne okiem. Fility stanowią dalsze stadium krystalizacji łupków gliniastych. Na powierzchni warstw wykazują silny połysk. Kwarcyty są to skały metamorficzne złożone z drobnoziarnistego lub zbitego kwarcu . Są bardzo twarde, koloru białego, szarego, czerwonego lub nawet czarnego. W kwarcytach starszej formacji pojedyncze ziarna kwarcu są pozrastane. Kwarcyty młodsze mają między ziarnami kwarcu lepiszcze z opalu i chalcedonu lub z drobnoziarnistej substancji kwarcowej. Wykazują one przełam muszlowy równy lub zadzierowy. [przypisy: dekoracyjne grzejniki, pionowa maszyna pakująca, Grzejnik dekoracyjny łazienkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: dekoracyjne grzejniki Grzejnik dekoracyjny łazienkowy pionowa maszyna pakująca