stosowanie w sieci ogólnosplawnej kanalów o przekroju kolowym

Za najodpowiedniejsze pod wieloma względami do stosowania w systemie ogólnospławnym uznawane są kanały jajowe. Są one zwężone w dolnej części, przez co osiąga się większe napełnienia i prędkości w porównaniu z innymi typami przekrojów. Są poza tym dogodne w eksploatacji jako przełazowe oraz jako stosunkowo wąskie – oszczędne w budowie. Z przytoczonych względów, przede wszystkim hydraulicznych, ogranicza się też stosowanie w sieci ogólnospławnej kanałów o przekroju kołowym do średnicy 0,40 lub najwyżej 0,50 m. (Zastosowanie rur prefabrykowanych o większych średnicach, np. żelbetowych wirowanych może być tylko w niektórych przypadkach uzasadnione innymi a nie hydraulicznymi względami: wytrzymałościowymi, budowlanymi, ekonomicznymi). [patrz też: kauczuk butylowy, dekoracyjne kauczuk butylowy, kauczuk butylowy łazienkowe ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy olx kołobrzeg ranking producentów okien