OGÓLNE ZASADY SPORZADZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY

OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY. Przy sporządzaniu projektów technologii i organizacji budowy należy w możliwie największym stopniu opierać się na postępowej technologii i racjonalnej organizacji, konfrontując każdorazowo zakres tych czynników z potencjałem budowy (przedsiębiorstwa) oraz z warunkami, w jakich projektowane obiekty będą wznoszone. Spośród ogólnych zasad opracowywania projektów technologii i organizacji budowy wymienia się poniżej niektóre podstawowe: – dotrzymywanie ustalonych terminów wykonania budowy i kolejne oddawanie do eksploatacji zespołów obiektów w oparciu o kompleksy rozruchowe (budownictwo przemysłowe) lub użytkowe (budownictwo mieszkaniowe), – wykonywanie robót na wielkich placach budowy według następującej kolejności: a) roboty przygotowania terenu budowy (plantowanie, osuszanie, wykonywanie dróg stałych lub podbudowy pod te drogi), b) roboty instalacyjne zewnętrzne, c) właściw e roboty budowlano-montażowe, d) roboty instalacyjne wewnętrzne, e) roboty zagospodarowania terenu niezabudowanego (oświetlenie, zieleń itp. ), – koncentracja środków budowy na grupach obiektów (kompleksy rozruchowe lub użytkowe), – uprzemysłowienie budowy (w określonych warunkach i we właściwym stopniu), – stosowanie w możliwie największym zakresie metody pracy równomiernej (rytmicznej), – stosowanie mechanizacji kompleksowej, zwłaszcza w robotach masowych (ziemne, betonowe, montażowe itp. ). Read more „OGÓLNE ZASADY SPORZADZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY”

RODZAJE PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY

RODZAJE PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY. Z reguły każdemu etapowi projektowania technicznego odpowiadać powinien właściwy etap projektowania technologii i organizacji budowy. Wynika to m. in. z zasady, iż tematyka technologii i organizacji budowy stanowi integralną (chociaż wydzieloną) część każdej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Read more „RODZAJE PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY”

Trzyetapowa dokumentacja projektu technologii i organizacji budowy stosowana bedzie tylko w budownictwie przemyslowym lub specjalnym

Trzyetapowa dokumentacja projektu technologii i organizacji budowy stosowana będzie tylko w budownictwie przemysłowym lub specjalnym. b) w dwóch etapach (stadiach) – dla inwestycji dużych, lecz nie wymagających długotrwałych prac przygotowawczych; w etapie pierwszym opracowuje się projekt wstępny organizacji budowy dla całego okresu budowy, a w etapie drugim- projekt techniczno-roboczy organizacji robót obejmujący całość budowy z podziałem na roczne programy realizacji oraz robocze projekty organizacji poszczególnych robót, c) w jednym etapie – dla pojedynczych obiektów lub inwestycji o niewielkim zakresie (przy okresie budowy krótszym niż dwa lata, przy czym projekt ten nazwano projektem techniczno-roboczym”. Natomiast dla obiektów realizowanych metodami uprzemysłowionymi powinien być wprowadzony obowiązek sporządzania projektu organizacji montażu przez biuro projektów. Stąd widoczne jest jak różnorodne i nieraz kontrowersyjne są poglądy na ro dzaje projektów technologii i organizacji budowy, a w szczególności na ich obowiązkową zawartość. Ta różnolitość poglądów i różnego rodzaju zarządzeń wyraźnie świadczy o tym, iż zbyt arbitralne narzucanie formy i zakresu projektów technologii i organizacji budowy nie zdaje egzaminu w praktyce. Read more „Trzyetapowa dokumentacja projektu technologii i organizacji budowy stosowana bedzie tylko w budownictwie przemyslowym lub specjalnym”

SYSTEMATYKA OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY

SYSTEMATYKA OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY. Systematyka opracowania projektów technologii i organizacji budowy zależy od licznych okoliczności, w szczególności od charakteru technicznego inwestycji, jej wielkości, przeznaczenia, warunków wykonania robót itp. Z tego względu zakres projektowania organizacji i wykonywania budowy powinien być każdorazowo dostosowany do jej potrzeb. Wobec tego niżej podane będą przede wszystkim zasady tej systematyki, a tam gdzie wymienione będą jej szczegóły, będzie to miało jedynie charakter przykładowy. Jeśli projekt technologii i organizacji budowy opracowywany jest w trzech etapach, systematyka i specyfika ich sporządzania może się kształtować następująco. Read more „SYSTEMATYKA OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY”

Architektura: Don Giovanni / Gehry + Rodarte

Koncert Don Giovanniego Mozarta z Filharmonią Los Angeles jest opowieścią o rozwiązłym szlachcie i jego ostatecznym upadku dla tłumu piekła za jego przewinienia.
Frank Gehry, który w 2003 r.
Zaprojektował salę koncertową Disney Concert Hall, w której pojawia się Don Giovanni, został poproszony o skonstruowanie zestawu operowego, który jest powiązany z projektowaniem kostiumów sióstr Kate i Laury Mulleavy z Rodarte.
W typowej dla Gehry stylistyce zestaw zawiera intensywnie warstwowe tło organicznie pokruszonego papieru.
Abstrakcyjne formy rzeźbiarskie. Read more „Architektura: Don Giovanni / Gehry + Rodarte”

Kącik architekta – Główny plan portu Dongjiang / HAO + Archiland

Dzięki uprzejmości HAO + Archiland Centralna propozycja Dongjiang przez HAO (Biuro Holm Architecture) + Archiland Beijing obejmuje 280 000 metrów kwadratowych inwestycji mieszkaniowej, z 40 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej, handlowej i publicznej o mieszanym przeznaczeniu.
Projekt rozwija się wokół głównej lokalizacji na plaży z centralnym deptakiem dla pieszych, który obsługuje zarówno bloki mieszkalne o niskim i średnim standardzie.
Główna promenada biegnie równolegle do plaży, tworząc widoki na wodę, zabierając odwiedzających przez ogrody i handlu detalicznego w ramach nowego rozwoju.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read more „Kącik architekta – Główny plan portu Dongjiang / HAO + Archiland”

Kącik architekta – Qlab / assemblageSTUDIO

assemblageSTUDIO zdobył niedawno niekompletną nagrodę AIA Nevada za swój projekt Qlab.
Wspólna atmosfera otwartej współpracy i interakcji zastąpiła typowe biuro otwarte, aby stworzyć nowe pokolenie, które zasiliło centrum Las Vegas.
Pragnienie bycia pochłoniętym i otoczonym przez podobne organizacje z odrodzonym podejściem do centrum.
Ten duch został uchwycony w projekcie poprzez połączenie modułowej przestrzeni biurowej kawiarni, salonu, mieszkalnej i otwartej przestrzeni.
Więcej zdjęć i architektów. Read more „Kącik architekta – Qlab / assemblageSTUDIO”

Budownictwo wczoraj i dzis : Biblioteka Green Square Town Center i międzynarodowy konkurs Green Square Plaza

Miasto Sydney ogłosiło międzynarodowy konkurs na projekt w ramach projektu Green Square Development Project dla nowego Centrum Bibliotecznego i Plaza w sercu 278 hektarów na południe od centrum miasta.
Projekt Green Square Development to inicjatywa przebudowy 278 hektarów na południe od centrum Sydney, Australia, poprzez różnorodne funkcje mieszkaniowe, otwarte przestrzenie, biura i obiekty, które przyczyniają się do tętnienia życiem, zrównoważonej społeczności.
Biblioteka zostanie zaprojektowana jako centrum społeczności i centrum, a także jako źródło edukacyjne i twórcze, a także salon.
Projekt przeznacza 40 milionów dolarów na zaprojektowanie i budowę nowego obiektu i powinien stanowić integralną całość pomiędzy biblioteką a placem, który będzie także gospodarzem publicznych wydarzeń artystycznych, wydarzeń społecznościowych i rynków.
Pierwszy etap konkursu kończy się 21 sierpnia. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Biblioteka Green Square Town Center i międzynarodowy konkurs Green Square Plaza”