Charakterystycznymi elementami szczególowych projektów technologii i organizacji robót sa karty technologiczne, przy czym sposób ich powstawania jest nastepujacy

Charakterystycznymi elementami szczegółowych projektów technologii i organizacji robót są karty technologiczne, przy czym sposób ich powstawania jest następujący. Wielokrotna powtarzalność tych samych procesów roboczych, będąca istotną cechą dużych obiektów inwestycyjnych, stwarza szczególnie korzystne warunki dla ich typizacji w postaci tzw. przepisów technologicznych. W wyniku wyboru spośród tych przepisów – jednego przepisu najbardziej odpowiadającego określonemu procesowi roboczemu i zastosowania go do konkretnego przypadku – powstaje tzw. karta technologiczna. Elementy karty technologicznej służące jako instrukcja robocza dla bezpośrednich wykonawców, kierowników robót i kontroli technicznej są w zasadzie następujące: – opis procesu roboczego, – warunki techniczne dotyczące robót zakończonych, robót poprzedzających i materiałów podstawowych, – wyposażenie i organizacja miejsca pracy (rozplanowanie ułożenia materiału i rozmieszczenie u rządzeń pomocniczych na miejscu pracy oraz rodzaj i ilość narzędzi, urządzeń, sprzętu), – technologia wykonania (sposób wykonania i kolejność przebiegu pracy oraz urządzenia i czynności pomocnicze związane z wykonaniem robót zasadniczych), – organizacja zespołów wykonawczych, tj. skład zespołu i grup roboczych oraz podział czynności, – dane techniczne (normatywy zużycia materiałów, normatywy czasu roboczego, wydajność zastosowanych urządzeń i sprzętu), – przepisy bezpieczeństwa (zabezpieczenia na rusztowaniach, przepisy obsługi maszyn i urządzeń). [więcej w: centralne ogrzewanie, Grzejnik retro, Grzejniki dekoracyjne łazienkowe ]

URZADZENIA DO BADANIA POMP

URZĄDZENIA DO BADANIA POMP Urządzenie to składa się z obszernego zbiornika dolnego, z przegrodą tłumiącą wahania zwierciadła wody i dzielącą zbiornik na dwie komory: komorę ssawną, w której jest zanurzony smok pompy i komorę zasobnikową , do której wpływa woda ze zbiornika mierniczego, zaopatrzonego w dnie w zawór spustowy , i skalę wodowskazową . Woda zasysana przez badaną pompę wpływa w okresie ustalania się warunków ruchu przez kolano przerzutowe i lej do komory . Z chwilą ustalenia się warunków ruchu, przez obrót kolana przerzutowego kierujemy wodę do zbiornika mierniczego, a po upływie okresu sprawdzania z powrotem przez lej do zbiornika dolnego. Po zaniknięciu wahań poziomu wody w zbiorniku mierniczym odczytuje się w skali wodowskazowej jego stan napełnienia, a po obliczeniu otrzymanych wyników otwiera się zawór spustowy, którego grzybek ma kształt opływowy, a gniazdo przechodzi w pionową przystawkę o kształcie zapewniającym łagodny spływ wody do zbiornika dolnego. [hasła pokrewne: Grzejniki dekoracyjne łazienkowe, ogrzewanie, centralne ogrzewanie ]