Marmury maja rozmaite barwy

Składniki: plagioklaz kwaśny koloru białego, matowy, hornblenda w postaci przeważnie dobrze wykształconych kryształów koloru ciemnozielonego z błyszczącymi płaszczyznami łupliwości. W niektórych bogatych w hornblendę amfibolach plagioklaz jest niewidoczny. Marmury mają rozmaite barwy, są łatwe do rozpoznania z, powodu niewielkiej twardości , dają się rysować szpilką stalową. Eklogity są łatwe do rozpoznania z powodu obecności zielonego omfacytu i czerwonych granatów, Serpentynity występują w dwóch głównych odmianach. Jasnozielone, nakrapiane (skóra wężowa) i ciemnozielone, do czarnej. Read more „Marmury maja rozmaite barwy”

OGÓLNE ZASADY SPORZADZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY

OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY. Przy sporządzaniu projektów technologii i organizacji budowy należy w możliwie największym stopniu opierać się na postępowej technologii i racjonalnej organizacji, konfrontując każdorazowo zakres tych czynników z potencjałem budowy (przedsiębiorstwa) oraz z warunkami, w jakich projektowane obiekty będą wznoszone. Spośród ogólnych zasad opracowywania projektów technologii i organizacji budowy wymienia się poniżej niektóre podstawowe: – dotrzymywanie ustalonych terminów wykonania budowy i kolejne oddawanie do eksploatacji zespołów obiektów w oparciu o kompleksy rozruchowe (budownictwo przemysłowe) lub użytkowe (budownictwo mieszkaniowe), – wykonywanie robót na wielkich placach budowy według następującej kolejności: a) roboty przygotowania terenu budowy (plantowanie, osuszanie, wykonywanie dróg stałych lub podbudowy pod te drogi), b) roboty instalacyjne zewnętrzne, c) właściw e roboty budowlano-montażowe, d) roboty instalacyjne wewnętrzne, e) roboty zagospodarowania terenu niezabudowanego (oświetlenie, zieleń itp. ), – koncentracja środków budowy na grupach obiektów (kompleksy rozruchowe lub użytkowe), – uprzemysłowienie budowy (w określonych warunkach i we właściwym stopniu), – stosowanie w możliwie największym zakresie metody pracy równomiernej (rytmicznej), – stosowanie mechanizacji kompleksowej, zwłaszcza w robotach masowych (ziemne, betonowe, montażowe itp. ). Read more „OGÓLNE ZASADY SPORZADZANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY”

SYSTEMATYKA OPRACOWANIA OGÓLNEGO PROJEKTU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY

SYSTEMATYKA OPRACOWANIA OGÓLNEGO PROJEKTU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY. Ogólny projekt technologii i organizacji budowy stanowi rozwinięcie wstępnego projektu organizacji wykonania budowy. Rozwiązuje on w zasadzie wszystkie podstawowe elementy technologii i organizacji budowy w odróżnieniu od projektu wstępnego, który obejmuje tylko główne elementy i to przede wszystkim te, które dotyczą robót przygotowawczych. Ilości robót przyjmowane w ogólnym projekcie technologii organizacji budowy oparte są na przedmiarach projektu technicznego podstawowego. Metody wykonania robót w ogólnym projekcie technologii i organizacji budowy są znacznie dokładniej opracowane niż w projekcie wstępnym. Read more „SYSTEMATYKA OPRACOWANIA OGÓLNEGO PROJEKTU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY”

Istniejace na terenie obiekty i urzadzenia jak budynki, drogi, siec instalacyjna

Istniejące na terenie obiekty i urządzenia jak budynki, drogi, sieć instalacyjna, – warunki geologiczne jw. (przekroje geologiczne, kategorie gruntu), – warunki hydrologiczne jw. , tj. poziomy wód gruntowych i warunki ich odprowadzenia, – istniejąca baza zaopatrzenia w rejonie budowy (źródła zaopatrzenia, odległości i sposoby dostaw), – siły robocze, maszyny budowlane i środki transportowe, – materiały budowlane masowe (żwir, cegła, drewno itp. ), – materiały pomocnicze (drobnicowe), – półfabrykaty i prefabrykaty, – istniejące trasy komunikacyjne w rejonie budowy, – możliwości wyposażenia budowy w środki transportowe miejscowe, – źródła zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, sprężone powietrze, parę itp. Read more „Istniejace na terenie obiekty i urzadzenia jak budynki, drogi, siec instalacyjna”

Architektura: Citizens of No Place / Jimenez Lai

Architektura stała się coraz bardziej interdyscyplinarnym zawodem, a język, z którym architekci wyobrażają sobie i wyrażają swoje idee, radykalnie się zróżnicował w ostatnich latach.
Architekt Jimenez Lai był pionierem nieoczekiwanego i całkowicie unikalnego podejścia, które wykracza poza współczesne wizualizacje i modele architektoniczne.
Citizens of No Place to przełomowa powieść graficzna o architekturze i urbanistyce.
Zainspirowany teoretycznymi rysunkami architektów papieru, Lai używa storyboardów w stylu manga, aby zbadać rolę fantazji i opowiadania w architekturze, a następnie wprowadza do następnej generacji teorię i krytykę.
Kluczowe odniesienie dla technik reprezentacyjnych, Citizens of No Place prezentuje prowokacyjne przykłady projektów kursów architektonicznych na wszystkich poziomach. Read more „Architektura: Citizens of No Place / Jimenez Lai”

Ze swiata architektury – Urban Shelter / Gabriela Gomes

Jo.
O Morgado Zaprojektowany przez Gabriela Gomes, Shelter ByGG.
wydobywa w przestrzeni publicznej obiekt rzeźbiarski, który może służyć jako przestrzeń życiowa.
Proponuje stworzenie modułu mieszkalnego, zapraszającego do odpoczynku wewnątrz rzeźby zainstalowanej w przestrzeni publicznej.
Sfotografowany przez Joao Morgado, projekt ten jest artystyczną manifestacją, która zapewnia innowacyjne i nieoczekiwane doświadczenie jako przestrzeń mieszkalna, powiązana z ekologicznymi rozwiązaniami i mobilnością. Read more „Ze swiata architektury – Urban Shelter / Gabriela Gomes”

Nowoczesna architektura : Ponowne przemyślenie oferty wygranej w SuZhou Creek / ohm architekti

Dzięki uprzejmości ofhm architekti Zwycięski projekt konkursu Re-thinking Shanghai dla SuZhou Creek autorstwa ohm architekti proponuje miasto, które zmienia się w czasie i miejscu i jest zawsze postrzegane inaczej.
Stworzyli nową, niepowtarzalną dzielnicę, która się ciągle zmienia, gdzie można założyć sklep lub dom i nadal mieć dostęp do pełnego spektrum otoczenia.
Tradycyjne trwałe połączenia są zerwane i powstają nowe tymczasowe połączenia.
takie, że tworzą tylko wtedy, gdy są wygodne.
Nowa elastyczna okolica rodzi się z ruchliwą strukturą miasta. Read more „Nowoczesna architektura : Ponowne przemyślenie oferty wygranej w SuZhou Creek / ohm architekti”