Sumaryczny czas trwania zrzutów przez przelew w ciagu roku

Sumaryczny czas trwania zrzutów przez przelew w ciągu roku można wyprowadzić najprościej na podstawie krzywej sum czasów trwania deszczów o różnych natężeniach w okresie rocznym. Na krzywą tę należy wnieść najmniejsze natężenie deszczu, wywołujące zrzut przez przelew. Z krzywej sum czasów trwania, którą należy sporządzić na podstawie długoletnich obserwacji ombrometrycznych, można oznaczyć też roczną objętość odpływu wód burzowych do rzeki. Częstość występowania deszczów wywołujących działanie przelewu otrzymuje się z tych samych obserwacji, które służyły do sporządzenia krzywej sum czasów trwania. 3. Read more „Sumaryczny czas trwania zrzutów przez przelew w ciagu roku”

Stosowanie lupków do celów drogowych

Stosowanie łupków do celów drogowych jest wskazane ze względu na łatwe rozpadanie się. Fility są to sikały metamorficzne uwarstwione, cienkopłytowe, zielonawe, czerwonawe lub ciemnoszare. Części składowe są bardzo drobne, niedostrzegalne okiem. Fility stanowią dalsze stadium krystalizacji łupków gliniastych. Na powierzchni warstw wykazują silny połysk. Read more „Stosowanie lupków do celów drogowych”

SYSTEMATYKA OPRACOWANIA OGÓLNEGO PROJEKTU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY

SYSTEMATYKA OPRACOWANIA OGÓLNEGO PROJEKTU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY. Ogólny projekt technologii i organizacji budowy stanowi rozwinięcie wstępnego projektu organizacji wykonania budowy. Rozwiązuje on w zasadzie wszystkie podstawowe elementy technologii i organizacji budowy w odróżnieniu od projektu wstępnego, który obejmuje tylko główne elementy i to przede wszystkim te, które dotyczą robót przygotowawczych. Ilości robót przyjmowane w ogólnym projekcie technologii organizacji budowy oparte są na przedmiarach projektu technicznego podstawowego. Metody wykonania robót w ogólnym projekcie technologii i organizacji budowy są znacznie dokładniej opracowane niż w projekcie wstępnym. Read more „SYSTEMATYKA OPRACOWANIA OGÓLNEGO PROJEKTU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY”

Architektura: MVRDV przedstawia „Witamy w pionowej wiosce” w Seulu

Witamy w pionowej wiosce.
to nowa wystawa otwarta do 7 października w Total Museum of Contemporary Art w Seulu w Korei.
Koncert jest organizowany przez MVRDV i The Why Factory i jest już drugi raz od otwarcia w Taipei.
Każde miasto ma inny projekt wystawy, który pozwala odwiedzającym przejść przez gigantyczny model możliwej Vertical Village i doświadczyć przestrzennego bogactwa i trójwymiarowości.
Ekspozycja bada. Read more „Architektura: MVRDV przedstawia „Witamy w pionowej wiosce” w Seulu”

Budownictwo i architektura : Gallipoli Agadere Memorial & Hospital Museum Wniosek / Ziya Imren, Bar Ş Ekmekçi, Münire Sagat

Dzięki uprzejmości Ziya Imrena, Bar.
Ş Ekmekçiego i Münire Sagata Ziya Imrena, Bar.
Ş Ekmekçiego i Münire Sagata podzieliliśmy się z nami drugą nagrodą za Muzeum Pamiątek i Szpitali w Gallipoli Agadere.
Jedną z głównych idei projektu jest wprowadzenie nowoczesnego podejścia do koncepcji konserwacji.
Rezultatem jest rozwiązanie, które szanuje męczenników i ziemię, ale jednocześnie jest tym, w którym pamięć historyczna jest chroniona poprzez eksponowanie potencjału historycznego i kulturowego. Read more „Budownictwo i architektura : Gallipoli Agadere Memorial & Hospital Museum Wniosek / Ziya Imren, Bar Ş Ekmekçi, Münire Sagat”

Budownictwo wczoraj i dzis : Filmy i architektura: na Flux

W tym tygodniu proponujemy zobaczyć ten ciekawy film, który pojawił się na dużym ekranie z serii animacji science fiction o tej samej nazwie.
Lokalizacje filmu zostały starannie wybrane, aby wygenerować futurystyczne środowisko, w którym odbywa się historia.
Nagrane głównie w Niemczech, od krematorium i parków, do ambasady i światowego centrum kultury zostały wykorzystane w różnych scenach.
Sądzę, że większość naszych czytelników zna już ten film.
Jeśli nie, to czas, abyś go znalazł, obejrzyj świetny film i opowiedz nam swoje przemyślenia! GŁÓWNA INFO Tytuł oryginału:. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Filmy i architektura: na Flux”