Wartosc liczbowa tego stosunku nazywa sie wspólczynnikiem rozcienczenia

Wartość liczbowa tego stosunku nazywa się współczynnikiem rozcieńczenia Współczynnik rozcieńczenia jest zmienny w czasie trwania deszczu. Wzrasta w miarę spływu wód deszczowych do sieci; maksimum osiąga przy spłynięciu do kolektora wód z całej zlewni. Z drugiej strony zależy od ilości ścieków prowadzonych przez kolektory w czasie trwania deszczu. Współczynnik początkowego rozcieńczenia ustala stosunek przepływów wód deszczowych do ścieków przy wypełnieniu kolektora w czasie deszczu do wysokości równej wzniesieniu krawędzi przelewowej nad dnem kanału, czyli w początku rozpoczęcia pracy przelewu Wybór tego współczynnika zależy od wielkości odbiornika i od stosunku minimalnych przepływów w odbiorniku do maksymalnych zrzutów burzowych z sieci kanalizacyjnej oraz od zdolności odbiornika do samooczyszczania i od sposobu wykorzystania odbiornika. [więcej w: olx stalowa wola, wizualizator elewacji, zbrojenie rozproszone cena ]

Powiązane tematy z artykułem: olx stalowa wola wizualizator elewacji zbrojenie rozproszone cena