Zawartosc butadienu w mieszaninie reakcyjnej

Zawartość butadienu w mieszaninie reakcyjnej może się wahać w granicach 50 -; – 5 części wagowych, a zawartość izobutylenu od 50 do 95 części wagowych. Ciężar cząsteczkowy polimeru można bardzo łatwo podwyższyć z 50 000 na 250 000. Wzrost zawartości butadienu w mieszaninie reakcyjnej powoduje spadek elastyczności oraz giętkości produktu i pożądane jest, aby reakcję prowadzić w temperaturach bardzo niskich, gdyż na przykład reakcja prowadzona w temperaturze – 950C daje lepsze wyniki niż reakcja prowadzona w temperaturze – 780C. Mieszanka ta wulkanizowana w temperaturze 130°C w ciągu 5 godzin dała produkt o dobrej elastyczności i sprężystości. Jego wytrzymałość na rozciąganie wynosiła 109 kG/cm2, a wydłużenie przy zerwaniu wynosiło 1100%. Był on bardzo odporny na działanie benzenu, dwuchlorku etylenu oraz mocnych kwasów. W innym patencie podano, że otrzymany powyżej polimermaina łatwo oddzielić od nieprzereagowanego materiału, jak również od substancji rozcieńczających i ochładzających, jak na przykład od etylenu. Prawdopodobnie polimer zbudowany jest w postaci liniowego rozgałęzionego łańcucha, który w zasadzie jest węglowodorem. Dalsze ulepszenia w produkcji tych materiałów polegały na użyciu ograniczonej ilości dwuolefin, zależnej od ich rodzaju. Na przykład izopren użyty w ilości od 0,,5 do 5 części wagowych kopolimeryzowano w temperaturze – 500C z 95 do 99,5 częściami wagowymi izobutylenu. Podobnie 90 do 99,5 części wagowych izobutylenu kopolimeryzowano w temperaturze -500C z 10 do 0. 5 częściami 2,3-dwu- metylobutadienu-1,3 w obecności chlorku glinowego, przy czym najlepsze wyniki dała kopolimeryzacja 98 części wagowych izobutylenu z 2 częściami wagowymi, 2,3-dwumetylobutadienu-1,3. [więcej w: wizualizator elewacji , olx kołobrzeg , zbrojenie rozproszone cena ]

Powiązane tematy z artykułem: olx kołobrzeg wizualizator elewacji zbrojenie rozproszone cena