zmieniono typ katalizatora i zastosowano kompleksowy zwiazek chlorku glinowego

Jako katalizator można stosować trójfluorek boru, który przepuszcza się przez mieszaninę reakcyjną lub chlorek glinowy, który dodaje się do niej. W wielu wypadkach uzyskano ciecze o ciekawych własnościach, w innych – materiał o własnościach kauczuku. Na przykład w jednym wypadku 90 części wagowych izobutylenu mieszano z 10 częściami wagowymi butadienu i ochładzano za pomocą dwutlenku węgla do temperatury – 78°C, po czym przez mieszaninę przepuszczano trójfluorek boru; po upływie krótkiego czasu rozpoczęła się reakcja, której ,produktem były kłaczki białej, stałej substancji. W patencie późniejszym zmieniono typ katalizatora i zastosowano kompleksowy związek chlorku glinowego rozpuszczony w chlorku etylu. Przy użyciu mieszaniny składającej się z 10 -i- :20 części wagowych butadienu oraz 90 . . ; – 80 części wagowych izobutylenu otrzymano produkty odznaczające się znaczną elastycznością oraz giętkością. Reakcję prowadzono w temperaturze poniżej – 500C. W ten sposób otrzymano materiał nielepki, który można było wulkanizować na elastyczne produkty o własnościach kauczuku, odporne na działanie tlenu i chemikalii. Ciekawe jest, że do reakcji można było stosować nieoczyszczane składniki reakcji, jak na przykład frakcję C4 otrzymaną z trafinacji ropy naftowej, zawierającej duże ilości butadienu zmieszanego z izobutylenem oraz z n-butylenami. [więcej w: wizualizator elewacji , olx kołobrzeg , zbrojenie rozproszone cena ]

Powiązane tematy z artykułem: olx kołobrzeg wizualizator elewacji zbrojenie rozproszone cena