Charakterystycznymi elementami szczególowych projektów technologii i organizacji robót sa karty technologiczne, przy czym sposób ich powstawania jest nastepujacy

Charakterystycznymi elementami szczegółowych projektów technologii i organizacji robót są karty technologiczne, przy czym sposób ich powstawania jest następujący. Wielokrotna powtarzalność tych samych procesów roboczych, będąca istotną cechą dużych obiektów inwestycyjnych, stwarza szczególnie korzystne warunki dla ich typizacji w postaci tzw. przepisów technologicznych. W wyniku wyboru spośród tych przepisów – jednego przepisu najbardziej odpowiadającego określonemu procesowi roboczemu i zastosowania go do konkretnego przypadku – powstaje tzw. karta technologiczna. Elementy karty technologicznej służące jako instrukcja robocza dla bezpośrednich wykonawców, kierowników robót i kontroli technicznej są w zasadzie następujące: – opis procesu roboczego, – warunki techniczne dotyczące robót zakończonych, robót poprzedzających i materiałów podstawowych, – wyposażenie i organizacja miejsca pracy (rozplanowanie ułożenia materiału i rozmieszczenie u rządzeń pomocniczych na miejscu pracy oraz rodzaj i ilość narzędzi, urządzeń, sprzętu), – technologia wykonania (sposób wykonania i kolejność przebiegu pracy oraz urządzenia i czynności pomocnicze związane z wykonaniem robót zasadniczych), – organizacja zespołów wykonawczych, tj. skład zespołu i grup roboczych oraz podział czynności, – dane techniczne (normatywy zużycia materiałów, normatywy czasu roboczego, wydajność zastosowanych urządzeń i sprzętu), – przepisy bezpieczeństwa (zabezpieczenia na rusztowaniach, przepisy obsługi maszyn i urządzeń). [więcej w: renowacja mebli ceny, cennik budowlany fundamenty, deski na ogrzewanie podłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: cennik budowlany fundamenty deski na ogrzewanie podłogowe renowacja mebli ceny