Glówne elementy systematyki szczególowego projektu technologii i organizacji robót sa nastepujace: – szczególowy plan niezbednej sily roboczej


Główne elementy systematyki szczegółowego projektu technologii i organizacji robót są następujące: – szczegółowy plan niezbędnej siły roboczej, – szczegółowy plan zapotrzebowania środków produkcji (maszyn, materiałów itp. ), – szczegółowe metody wykonania poszczególnych rodzajów robót (schematy pracy poszczególnych brygad roboczych, schemat pracy maszyn, organizacja wewnętrzna brygad roboczych, organizacja miejsc roboczych, rysunki robocze rusztowań i deskowań), – szczegółowe harmonogramy robót (zagospodarowania placu budowy, robót budowlanych, robót instalacyjnych), – szczegółowy harmonogram zatrudnienia poszczególnych specjalności, – szczegółowy harmonogram pracy maszyn, – szczegółowy harmonogram dostaw, zużycia i zapasu materiałów, półfabrykatów i prefabrykatów, – szczegółowy plan zagospodarowania przyobiektowych placów budowy: – organizacja personalna kierownictwa robót, – karty technologiczne. Objętość szczegółowego projekt u technologii i organizacji określonych robót ulega znacznemu zmniejszeniu przy wykorzystaniu typowych projektów urządzeń placu budowy, pomocniczych wytwórni oraz różnego rodzaju urządzeń mechanicznych. [hasła pokrewne: bloczki keramzytobetonowe, renowacja mebli ceny, olx nysa ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki keramzytobetonowe olx nysa renowacja mebli ceny