Istniejace na terenie obiekty i urzadzenia jak budynki, drogi, siec instalacyjna

Istniejące na terenie obiekty i urządzenia jak budynki, drogi, sieć instalacyjna, – warunki geologiczne jw. (przekroje geologiczne, kategorie gruntu), – warunki hydrologiczne jw. , tj. poziomy wód gruntowych i warunki ich odprowadzenia, – istniejąca baza zaopatrzenia w rejonie budowy (źródła zaopatrzenia, odległości i sposoby dostaw), – siły robocze, maszyny budowlane i środki transportowe, – materiały budowlane masowe (żwir, cegła, drewno itp. ), – materiały pomocnicze (drobnicowe), – półfabrykaty i prefabrykaty, – istniejące trasy komunikacyjne w rejonie budowy, – możliwości wyposażenia budowy w środki transportowe miejscowe, – źródła zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, sprężone powietrze, parę itp. Materiałami wyjściowymi do opracowania ogólnego projektu technologii i organizacji budowy są głównie: – wstępny projekt organizacji i wykonania budowy, uzupełniony dodatkowymi danymi o warunkach realizacji budowy, – projekt techniczny podsta wowy; – kosztorys szczegółowy, – kompleksy rozruchowe (użytkowe) oraz minima rozruchowe. [przypisy: olx kołobrzeg, cennik budowlany fundamenty, vitopend 100 instrukcja obsługi ]

Powiązane tematy z artykułem: cennik budowlany fundamenty olx kołobrzeg vitopend 100 instrukcja obsługi