Istniejace srodki zaopatrzenia w rejonie budowy: sily robocze, materialy, pólfabrykaty, prefabrykaty


Istniejące środki zaopatrzenia w rejonie budowy: siły robocze, materiały, półfabrykaty, prefabrykaty, trasy komunikacyjne, źródła zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, sprężone powietrze itp. – orientacyjne zestawienie ilości zasadniczych robót wykonywanych na budowie w oparciu o wskaźniki podawane na 100 mS przestrzeni zabudowanej w zależności od charakteru i przeznaczenia budowy lub znane ilości robót na budowie identycznych lub podobnych obiektów, – orientacyjne metody wykonania zasadniczych robót, – dyrektywny przebieg budowy ustalający terminy rozpoczęcia oraz uruchomienia i przekazania do eksploatacji poszczególnych obiektów i robót wraz z wysokością nakładów finansowych na poszczególne lata, – orientacyjne zapotrzebowanie siły roboczej, maszyn budowlanych, środków transportowych, materiałów, półfabrykatów, prefabrykatów, energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza itp. , z podziałem na roczne okresy realizacji budowy, – wyt yczne organizacji zaplecza technicznego budowy, – koncepcyjny plan zagospodarowania placu budowy, – orientacyjny kosztorys robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy oraz wykonaniem robót przygotowawczych (wytwórnie pomocnicze, baza usługowa, doprowadzenie linii komunikacyjnych do placu budowy itp. ). [hasła pokrewne: olx sochaczew, olx bełchatów, rynny ciągnione ]

Powiązane tematy z artykułem: olx bełchatów olx sochaczew rynny ciągnione