Rurociagi prowadzone wzdluz lub w poprzek torów lezacych w przekopach nalezy ukladac na nie wzruszonym gruncie

Rurociągi prowadzone wzdłuż lub w poprzek torów leżących w przekopach należy układać na nie wzruszonym gruncie. Należy nadmienić, że w wodociągach kolejowych rurociągi sieci rozprowadzającej mają niewielkie średnice (d ~ 300 mm) oraz niskie ciśnienie (około 3 at). Rozporządzając własnymi drużynami instalacyjnymi, wyposażonymi w narzędzia, materiały i środki transportowe, kolej ma możliwość dokonywania niezwłocznej naprawy własnych sieci wodociągowych. W odniesieniu do obcych sieci wodociągowych, na których przeprowadzenie przez tereny kolejowe wydają zezwolenia ~władze kolejowe, warunki techniczne budowy rurociągów są obostrzone, a to z tego względu, że chociaż na kolei nie ciąży obowiązek wykonywania budowy i nadzoru nad eksploatacją obcej sieci wodociągowej, to jednak kolej ponosi pełną odpowiedzialność. za bezpieczeństwo ruchu pociągów, podróżnych i własnego personelu w przypadku awarii rurociągów na terenie kolejowym. [patrz też: wizualizator elewacji, olx sochaczew, rynny ciągnione ]

Powiązane tematy z artykułem: olx sochaczew rynny ciągnione wizualizator elewacji