Sposród nich wymienic nalezy: – metode pracy równomiernej, – mechanizacje robót, a w szczególnosci mechanizacje kompleksowa

Spośród nich wymienić należy: – metodę pracy równomiernej, – mechanizację robót, a w szczególności mechanizację kompleksową. Metoda pracy równomiernej stanowi główną metodę organizacyjną robót budowlanych, a w tym i robót ziemnych i polega w istocie swojej na podziale obiektu na części, tzw. działki, o jednakowej (lub zbliżonej) ilości robót, przy ogólnej ilości działek odpowiadającej przynajmniej ilości zasadniczych składowych rodzajów robót i powierzaniu tych działek brygadom roboczym wykonującym stale tę samą pracę i przechodzącym z jednej działki na drugą. Podstawową metodą wykonania robót ziemnych jest ich mechanizacja, a w szczególności mechanizacja kompleksowa. Najbardziej postępowym osiągnięciem w realizacji budowy, godnym zalecenia przy dużych robotach ziemnych, byłoby połączenie metody pracy równomiernej z mechanizacją kompleksową. Jeśliby takie połączenie udało się uzyskać np. w robotach ziemnych przy budowie p odtorza drogowego, wówczas roboty wykonywane byłyby przez oddział roboczy (z przydzielonym kompletem maszyn), poruszający się wzdłuż odcinka robót z założoną z góry szybkością wykonywania robót, przy czym nie przedstawiałoby trudności włączenie do jednolitej organizacji także i robót przy podłożu i nawierzchni drogowej. d. Wybór rodzaju i określenie wielkości podstawowych maszyn Wybór rodzaju maszyn do robót ziemnych dotyczy zazwyczaj maszyn roboczych (odspajających), środków transportowych do przewożenia urobku ziemnego oraz środków zagęszczających nasypy ziemne. [podobne: kauczuk butylowy, olx stalowa wola, vitopend 100 instrukcja ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy olx stalowa wola vitopend 100 instrukcja