SYSTEMATYKA OPRACOWANIA OGÓLNEGO PROJEKTU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY

SYSTEMATYKA OPRACOWANIA OGÓLNEGO PROJEKTU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY. Ogólny projekt technologii i organizacji budowy stanowi rozwinięcie wstępnego projektu organizacji wykonania budowy. Rozwiązuje on w zasadzie wszystkie podstawowe elementy technologii i organizacji budowy w odróżnieniu od projektu wstępnego, który obejmuje tylko główne elementy i to przede wszystkim te, które dotyczą robót przygotowawczych. Ilości robót przyjmowane w ogólnym projekcie technologii organizacji budowy oparte są na przedmiarach projektu technicznego podstawowego. Metody wykonania robót w ogólnym projekcie technologii i organizacji budowy są znacznie dokładniej opracowane niż w projekcie wstępnym. Również i dane dotyczące warunków wykonania są bardziej szczegółowe, co znajduje wyraz w opracowaniu danych dotyczących rejonu i terenu budowy w postaci karty rejonu budowy. Zawartość karty rejonu budowy, jednego z ważniejszych elementów ogólnego projektu organizacj i i wykonania budowy, podaje się przykładowo: – warunki topograficzne terenu budowy, rysunek sytuacyjny i warstwicowy, [więcej w: ranking producentów okien, vitopend 100 instrukcja obsługi, zniesienie służebności ]

Powiązane tematy z artykułem: ranking producentów okien vitopend 100 instrukcja obsługi zniesienie służebności