SYSTEMATYKA OPRACOWANIA SZCZEGÓLOWEGO PROJEKTU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI ROBÓT

SYSTEMATYKA OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI ROBÓT. Szczegółowy projekt technologii i organizacji poszczególnych robót opracowywany jest w oparciu o rysunki robocze techniczne i stanowi materiał nadający się do bezpośredniego wykorzystania przez brygady lub zespoły robocze. Materiał ten dotyczy tylko wybranych określonych części obiektów lub rodzajów robót, np. montażowych, instalacyjnych, niektórych budowlanych (np. ziemnych), wyposażenia technologicznego (w budownictwie przemysłowym) itp. Szczegółowe projekty technologii i organizacji robót na poszczególnych obiektach opracowują w miarę postępu robót wyłącznie przedsiębiorstwa budowlane, jako najbardziej zorientowane w konkretnych warunkach i potrzebach. Danymi wyjściowymi do opracowania szczegółowych projektów organizacji i wykonania robót są głównie: – ogólny projekt technologii i organizacji budowy, – roczny program robót sporządzony wg obiektów i rodzajó w robót, – zestawienie rozporządzalnych sił roboczych, – zestawienie maszyn budowlanych i sprzętu, – kompleksy rozruchowe lub użytkowe oraz minima rozruchowe, – program dostaw środków produkcji. [podobne: rynny ciągnione, balustrada szklana zewnętrzna, olx stalowa wola ]

Powiązane tematy z artykułem: balustrada szklana zewnętrzna olx stalowa wola rynny ciągnione