SYSTEMATYKA OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY

SYSTEMATYKA OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY. Systematyka opracowania projektów technologii i organizacji budowy zależy od licznych okoliczności, w szczególności od charakteru technicznego inwestycji, jej wielkości, przeznaczenia, warunków wykonania robót itp. Z tego względu zakres projektowania organizacji i wykonywania budowy powinien być każdorazowo dostosowany do jej potrzeb. Wobec tego niżej podane będą przede wszystkim zasady tej systematyki, a tam gdzie wymienione będą jej szczegóły, będzie to miało jedynie charakter przykładowy. Jeśli projekt technologii i organizacji budowy opracowywany jest w trzech etapach, systematyka i specyfika ich sporządzania może się kształtować następująco. SYSTEMATYKA OPRACOWANIA WSTĘPNEGO – PROJEKTU TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY Wstępny projekt technologii i organizacji budowy stanowi ogólną koncepcję sposobu realizacji budowy. Materiały wyjściowe do opracowania wstępnego projektu st anowią: – wstępny projekt techniczny budowy, – wstępny kosztorys budowy, – kompleksy rozruchowe (użytkowe), – minima rozruchowe. Główne elementy wstępnego projektu technologii i organizacji budowy są następujące: -lokalizacja budowy, plan sytuacyjny rejonu budowy oraz placu budowy, – opis konstrukcji obiektów składających się na całość zamierzonej inwestycji budowlanej, – warunki topograficzne, geologiczne i hydrograficzne placu budowy, [przypisy: bloczki keramzytobetonowe, kauczuk butylowy, dekoracyjne kauczuk butylowy ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki keramzytobetonowe kauczuk butylowy olx kołobrzeg