stosowanie w sieci ogólnosplawnej kanalów o przekroju kolowym

Za najodpowiedniejsze pod wieloma względami do stosowania w systemie ogólnospławnym uznawane są kanały jajowe. Są one zwężone w dolnej części, przez co osiąga się większe napełnienia i prędkości w porównaniu z innymi typami przekrojów. Są poza tym dogodne w eksploatacji jako przełazowe oraz jako stosunkowo wąskie – oszczędne w budowie. Z przytoczonych względów, przede wszystkim hydraulicznych, ogranicza się też stosowanie w sieci ogólnospławnej kanałów o przekroju kołowym do średnicy 0,40 lub najwyżej 0,50 m. (Zastosowanie rur prefabrykowanych o większych średnicach, np. Read more „stosowanie w sieci ogólnosplawnej kanalów o przekroju kolowym”

Kwarcyty sa bardzo twarde i mocne

Kwarcyty są bardzo twarde i mocne. Wytrzymałość na- ściskanie wynosi 2000-:- 3200 kG/cm2. Kwarcyty składają się w 98 -:- 99% z krzemionki. Używane są jako bardzo- mocny materiał brukowy, do wyrobu kamieni młyńskich, cegieł sylikatowych i dynasowych. Granulity są skałami metamorficznymi uwarstwionymi lub nieuwarstwionymi, koloru białego, jasnoszarego lub czerwonawego, o bardzo drobnym ziarnie, czasami zbite. Read more „Kwarcyty sa bardzo twarde i mocne”

Lupki serycytowe

Łupki serycytowe są zazwyczaj koloru srebrzystego, na powierzchni wykazują drobne łuski serycytu. Łupki hornblendowe zawierają hornblendę przeważnie w postaci wydłużonych, błyszczących kryształków, koloru ciemnozielonego. prawie czarnego. Łupki chlorytowe koloru zielonego zawierają chloryt w formie blaszek, blaszki jednak są bardziej kruche od miki. Łupki talkowe zazwyczaj koloru zielonawego lub białego są złożone z talku, miękkie i tłuste w dotyku. Read more „Lupki serycytowe”

Obecnie sa stosowane rury stalowe, umieszczane w rurze ochronnej równiez stalowej, o wiekszej srednicy

Zasuwy mieszczą się w studzienkach po obu stronach podtorza, co ułatwia dostęp do nich, a więc i ich zamknięcie za pomocą klucza i wrzeciona wyprowadzonego pod pokrywę studzienki. Obecnie są stosowane rury stalowe, umieszczane w rurze ochronnej również stalowej, o większej średnicy, którą przepycha się w poprzek podtorza za pomocą urządzenia. W tym celu po obu stronach podtorza wykonuje się wykopy, z których jeden, od strony wiercenia, ma większe wymiary niż przeciwległy. W tym wykopie ustawia się urządzenia do poziomego wiercenia i przepychania rur. Początkowo wierci się otwór rurami o średnicy 25-:-50 mm z sukcesywnym przeciąganiem liny, a po jej przeciągnięciu przez podtorze i połączeniu z mechanizmem dźwigarki następuje wiercenie rurami płaszczowymi o wymaganej średnicy. Read more „Obecnie sa stosowane rury stalowe, umieszczane w rurze ochronnej równiez stalowej, o wiekszej srednicy”

SYSTEMATYKA OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY

SYSTEMATYKA OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY. Systematyka opracowania projektów technologii i organizacji budowy zależy od licznych okoliczności, w szczególności od charakteru technicznego inwestycji, jej wielkości, przeznaczenia, warunków wykonania robót itp. Z tego względu zakres projektowania organizacji i wykonywania budowy powinien być każdorazowo dostosowany do jej potrzeb. Wobec tego niżej podane będą przede wszystkim zasady tej systematyki, a tam gdzie wymienione będą jej szczegóły, będzie to miało jedynie charakter przykładowy. Jeśli projekt technologii i organizacji budowy opracowywany jest w trzech etapach, systematyka i specyfika ich sporządzania może się kształtować następująco. Read more „SYSTEMATYKA OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY”

Kącik architekta – Southbank Center Shortlist Ogłoszono!

Queen Elizabeth Hall i Hayward Gallery.
Morley von Sternberg Największe centrum sztuki w Wielkiej Brytanii, zajmujące 21-hektarowe miejsce, położone w najbardziej tętniącym życiem kwartale kulturalnym Londynu na południowym brzegu Tamizy, ogłosiło krótką listę architektów rywalizujących o renowację i odnowienie Queen Elizabeth Hall, Purcell Room i kompleksu Hayward Gallery.
Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Southbank Centre, projekt ma na celu przeniesienie przestrzeni wystawienniczej i galerii w kompleksie do standardu niedawno przekształconej Royal Festival Hall i zajmie się bieżącymi pilnymi problemami, w tym słabym dostępem i ulepszaniem etapów.
i galerie; substandardowe obszary z tyłu; i zużyte usługi.
Osiem krótkiej listy praktyk to: alianci i Morrison Bennetts Associates Architekci Eric Parry Architekci Fielden Clegg Bradley Studios Grimshaw Architekci LLP Heneghan Peng Architekci OMA Van Heyningen i Haward Przed sfinalizowaniem planów remontowych Southbank Center zbada bardziej ambitny projekt, który odzyska niewykorzystany i niewykorzystany przestrzeń do przekształcenia całego tego kompleksu i zapewnienia bardziej elastycznego wykorzystania kulturowego i społecznego zgodnie z udanym i popularnym programem festiwalowym w różnych formach sztuki. Read more „Kącik architekta – Southbank Center Shortlist Ogłoszono!”

Sposród nich wymienic nalezy: – metode pracy równomiernej, – mechanizacje robót, a w szczególnosci mechanizacje kompleksowa

Spośród nich wymienić należy: – metodę pracy równomiernej, – mechanizację robót, a w szczególności mechanizację kompleksową. Metoda pracy równomiernej stanowi główną metodę organizacyjną robót budowlanych, a w tym i robót ziemnych i polega w istocie swojej na podziale obiektu na części, tzw. działki, o jednakowej (lub zbliżonej) ilości robót, przy ogólnej ilości działek odpowiadającej przynajmniej ilości zasadniczych składowych rodzajów robót i powierzaniu tych działek brygadom roboczym wykonującym stale tę samą pracę i przechodzącym z jednej działki na drugą. Podstawową metodą wykonania robót ziemnych jest ich mechanizacja, a w szczególności mechanizacja kompleksowa. Najbardziej postępowym osiągnięciem w realizacji budowy, godnym zalecenia przy dużych robotach ziemnych, byłoby połączenie metody pracy równomiernej z mechanizacją kompleksową. Read more „Sposród nich wymienic nalezy: – metode pracy równomiernej, – mechanizacje robót, a w szczególnosci mechanizacje kompleksowa”