Trzyetapowa dokumentacja projektu technologii i organizacji budowy stosowana bedzie tylko w budownictwie przemyslowym lub specjalnym

Trzyetapowa dokumentacja projektu technologii i organizacji budowy stosowana będzie tylko w budownictwie przemysłowym lub specjalnym. b) w dwóch etapach (stadiach) – dla inwestycji dużych, lecz nie wymagających długotrwałych prac przygotowawczych; w etapie pierwszym opracowuje się projekt wstępny organizacji budowy dla całego okresu budowy, a w etapie drugim- projekt techniczno-roboczy organizacji robót obejmujący całość budowy z podziałem na roczne programy realizacji oraz robocze projekty organizacji poszczególnych robót, c) w jednym etapie – dla pojedynczych obiektów lub inwestycji o niewielkim zakresie (przy okresie budowy krótszym niż dwa lata, przy czym projekt ten nazwano projektem techniczno-roboczym”. Natomiast dla obiektów realizowanych metodami uprzemysłowionymi powinien być wprowadzony obowiązek sporządzania projektu organizacji montażu przez biuro projektów. Stąd widoczne jest jak różnorodne i nieraz kontrowersyjne są poglądy na ro dzaje projektów technologii i organizacji budowy, a w szczególności na ich obowiązkową zawartość. Ta różnolitość poglądów i różnego rodzaju zarządzeń wyraźnie świadczy o tym, iż zbyt arbitralne narzucanie formy i zakresu projektów technologii i organizacji budowy nie zdaje egzaminu w praktyce. Dlatego też z punktu widzenia naukowego należy raczej ustalać ogólne zasady klasyfikacji i zawartości projektów technologii i organizacji budowy, a nie dążyć do instrukcji w tym zakresie. Należy również wspomnieć o propozycji dołączania do dokumentacji projektowej wytycznych eksploatacji zaprojektowanego obiektu w szczególności w obiektach przemysłowych, gdzie procesy technologiczne mogą np. oddziaływać szkodliwie na określone konstrukcje. [podobne: bloczki keramzytobetonowe, plandeki kraków, deski na ogrzewanie podłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki keramzytobetonowe deski na ogrzewanie podłogowe plandeki kraków