Tymczasem w rzeczywistosci projekty te obejmuja zarówno tematyke organizacyjna jak równiez tematyke technologiczna w czasie calego trwania budowy

Tymczasem w rzeczywistości projekty te obejmują zarówno tematykę organizacyjną jak również tematykę technologiczną w czasie całego trwania budowy. Dlatego nazwa projekt technologii i organizacji budowy zamiast używanej projekt organizacji lepiej określa jego istotę i cel. Projekt ten uwzględniając warunki, w jakich budowa będzie realizowana, określa jej przebieg oraz rozwiązuje wszystkie podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania metod wykonania robót oraz określenia niezbędnych środków realizacji. W wyniku realizacji budowy według racjonalnie opracowanego projektu technologii i organizacji budowy osiąga się z reguły obniżenie kosztów budowy, przyspieszenie tempa robót oraz polepszenie ich jakości. Istotną cechą każdego projektu technologii i organizacji budowy powinna być jego jednolitość, umożliwiająca zachowanie zależności między poszczególnymi elementami technologii i organizacji budowy. Tej cechy nie mogą zapewnić fragmentaryc zne opracowania technologii i organizacji budowy wykonywane w różnym czasie i w różnych okolicznościach. Cecha wzajemnej zależności elementów organizacji budowy jest szczególnie ważna w przypadkach wznoszenia dużych zespołów przemysłowych, osiedlowych itp. Mimo oczywistych korzyści, jakie przynosi projekt technologii i organizacji budowy, po pierwszym okresie widocznych osiągnięć organizacyjnych po ich wprowadzeniu (1950 r. ) zaobserwowano pewne niepowodzenia w praktycznej ich realizacji, zwłaszcza w budownictwie ogólnym. Powodem tych niepowodzeń, obok braku doświadczenia u projektantów dokumentacji organizacyjnej, był ówczesny brak warunków dla wprowadzenia racjonalnej i ekonomicznej organizacji na budowach oraz płynność planów inwestycyjnych, brak kredytów, kadr itp. Jeszcze i obecnie daje się obserwować u niektórych inwestorów niedocenianie roli projektów technologii i organizacji budowy dla racjonalnego przebiegu tych procesów i zbytnie poleg anie na improwizowanych metodach organizacji. [hasła pokrewne: plandeki kraków, projekty altan drewnianych, zbrojenie rozproszone cena ]

Powiązane tematy z artykułem: plandeki kraków projekty altan drewnianych zbrojenie rozproszone cena