W celu zmniejszenia szybkosci reakcji oraz odprowadzenia ciepla reakcji mieszanine reakcyjna rozciencza sie za pomoca duzych ilosci skroplonego chlorku metylu

Pod działaniem chlorku glinowego proces polimeryzacji przebiega nadzwyczaj szybko. W celu zmniejszenia szybkości reakcji oraz odprowadzenia ciepła reakcji mieszaninę reakcyjną rozcieńcza się za pomocą dużych ilości skroplonego chlorku metylu; dodanie chlorku metylu umożliwia przy tym uzyskanie produktu nie w postaci stałej masy, lecz w postaci drobnych cząstek. Ochłodzoną mieszaninę składającą się z 27 części wagowych monomerów oraz 73 części wagowych chlorku metylu doprowadza się do dużego pionowego reaktora o pojemności około 15 750 litrów, wykonanego z nierdzewnej stali. Fabryka posiada osiem takich reaktorów, z których siedem znajduje się w ruchu a jeden w rezerwie. Reaktory te są otoczone płaszczami chłodzącymi, zawierającymi ciekły etylen jako środek chłodzący. Każdy reaktor zaopatrzony jest w cylindryczne urządzenie chłodzące, wykonane z nierdzewnej stali, wewnątrz którego krąży etylen, jako ciecz chłodząca. Mieszanina reakcyjna składająca się z izobutylenu oraz izoprenu doprowadzana jest w sposób ciągły do wnętrza urządzenia chłodzącego, opływa go, a następnie przepływa pomiędzy tym urządzeniem a zewnętrznym płaszczem chłodzącym. [więcej w: jula łódź godziny otwarcia , rynny ciągnione , deski na ogrzewanie podłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: deski na ogrzewanie podłogowe jula łódź godziny otwarcia rynny ciągnione