Wielkosc wspólczynnika poczatkowego rozcienczenia

Wielkość współczynnika początkowego rozcieńczenia waha się w granicach np = 1-. ; -6. Według przyjętej wartości nrp projektuje się poziom założenia krawędzi przelewowej. Współczynnik początkowego rozcieńczenia wyznacza, przy jakim stężeniu ścieki rozcieńczone wodami deszczowymi zaczynają się przelewać z kolektora do burzowca i odpływać do odbiornika. Współczynnik ten określa również, przy jakim stężeniu ścieki rozcieńczone odpływają poniżej przelewu na oczyszczalnię ścieków. Przy ustalonym współczynniku początkowego rozcieńczenia oraz obliczonej ilości ścieków gospodarczych i wód deszczowych w kolektorze przed przelewem burzowym można orientacyjnie określić ilości odpływające poniżej przelewu oraz przez przelew do burzowca . [patrz też: cennik budowlany fundamenty, deski na ogrzewanie podłogowe, balustrada szklana zewnętrzna ]

Powiązane tematy z artykułem: balustrada szklana zewnętrzna cennik budowlany fundamenty deski na ogrzewanie podłogowe