Wskazniki techniczno-ekonomiczne i koszt robót

Wskaźniki techniczno-ekonomiczne i koszt robót. Bliższe dane odnośnie powyższych punktów omówione są poniżej: a. Charakterystyka techniczna budowli ziemnej Dokładna znajomość technicznej dokumentacji budowli ziemnej, a w szczególności danych wyjściowych do projektu organizacji i wykonania robót, jak rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej, odległość odkładu urobku od miejsca robót, okres wykonywania robót itd. , stanowi podstawę dla powiązania projektu technicznego budowli ziemnej z projektem organizacji i wykonania tej budowli. b. Obliczanie ilości robót ziemnych Obliczanie objętości robót ziemnych odbywać się powinno na podstawie dokumentacji technicznej obejmującej wszystkie rodzaje robót związane z odspajaniem gruntu i jego przewozem. Na przykład w budownictwie przemysłowym objęłoby ono następujące dokumenty: – projekt wyrównania terenu budowy, – projekty fundamentów pod budynki, – projekty dróg stałych na terenie budowy, – projekty wszyst kich instalacji zewnętrznych. Dopiero suma robót ziemnych wynikająca z powyższych projektów stanowi o ich całokształcie i o ich kompleksowej organizacji. c. Ogólna koncepcja wykonania robót ziemnych Przy projektowaniu organizacji robót ziemnych powinno się wykorzystywać w największym stopniu przodujące metody technologiczne oraz organizacyjne (z uwzględnieniem ich ekonomiczności w konkretnych warunkach). [przypisy: projekty altan drewnianych, balustrada szklana zewnętrzna, olx kołobrzeg ]

Powiązane tematy z artykułem: balustrada szklana zewnętrzna olx kołobrzeg projekty altan drewnianych